Khi mà thế giới còn thơ,
Mọi loài cây cối xanh mơ mượt mà
Con ngỗng cũng là thiên nga,
Mỗi nàng con gái đều là nữ vương;

Rồi, chàng phi ngựa, lên đường,
Vòng quanh thế giới bốn phương là nhà
Máu trai hùng chí đường xa,
Mỗi ngày rong ruổi đi qua đời mình.

Khi mà vạn vật cũ, lâu,
Mọi loài cây cối sạm nâu hết rồi
Thể thao tất cả lỗi thời,
Bánh xe lãng tử đền hồi lăn rơi.

Lết về nhà của bạn thôi
Tiền tiêu thì cũng đã vơi dọc đường
Chúa cho bạn thấy chân dung
Mà khi còn trẻ bạn từng yêu thương.