Em xinh như áng thu trời!
Hồn anh như biển vợi vời buồn dâng,
Đôi môi héo úa ngập tràn
Một thời dĩ vãng lệ chan đắng lòng.

- Tay em ve vuốt ngực nồng
Nơi em tìm kiếm đang ngông nghênh chờ
Răng và móng vuốt đàn bà
Theo nhau ngấu nghiến vỡ oà với anh.

Tim anh cung điện vắng tanh
Cùng nhau say đắm, tròng trành tóc buông!
- Cổ em tắm mát tình hương!...

Ôi nhan sắc, giấc nghê thường, em dâng!
Mắt em đãi bữa tiệc sang
Cho anh nhặt mảnh nồng nàn thiết tha!