Chúng mình đang có ngọt ngào
Mệt nhoài khô héo như bao con người,
Phương đông tít tận xa xôi
Đôi ta vẫn thấy sớm mơi trời hồng,

Nghiệp đời ta mải long đong,
Để nghe âm vọng vang trong bao lần
Xuân tình còn tiếng thì thầm
Điều gì Chúa đặt tháng năm đầu đời?