Đêm về anh ngưỡng mộ em
Dáng hoa diễm tuyệt, với đêm diễm tình
Đừng hòng, trốn chạy khỏi anh
Có em, trang điểm mộng lành trong đêm
Yêu thương ấp ủ đầy tim
Tay anh mở lối đi tìm mộng xanh.

Dập dồn, lên dốc ru tình
Rồi như xác chết, phơi mình như giun
Yêu em, đắm đuối khôn cùng!
Đến khi rời rã, đẹp lòng giai nhân!