Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.
Đâu hơn mái tóc vàng rơi em nào
Tưởng tượng chẳng ra làm sao,
Lúa mì vàng chẳng thể nào sánh đâu.
Hơi thở em trong ngọt ngào,
Gió, vào tháng tám,
Không sao ngọt bằng.
Mạnh hơn tình yêu anh dành,
Biển, khi thịnh nộ,
Đừng quanh quẩn gần.
Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.

Nếu một ngày em phải rời
Xa anh
Số phần thay đổi quá nhanh
Làm cho mọi thứ trở thành mong manh.

Xám hơn màu xám đời anh,
Không gì xám xịt hơn anh trong đời,
Cả trời cũng chẳng mưa rơi.
Đen hơn cả trái tim côi u sầu,
Địa cầu này hun hút sâu
Sẽ không có bóng tối bao khắp miền.
Vắng hơn ngày tháng thiếu em
Không hầm không đáy
Không xem được gần.
Dài hơn nỗi khổ trong anh,
Ngay như vĩnh cửu
Với anh thật gần.
Xám hơn màu xám đời anh,
Không gì xám xịt hơn anh trong đời,
Cả trời cũng chẳng mưa rơi.

Sai lầm khi nghĩ, để soi,
Phận mình.
Sống làm gì chỉ linh tinh
Từ hôm nay đã rõ tình trong anh...

Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.
Đâu hơn mái tóc vàng rơi em nào
Tưởng tượng chẳng ra làm sao,
Lúa mì vàng chẳng thể nào sánh đâu.
Hơi thở em trong ngọt ngào,
Gió, vào tháng tám,
Không sao ngọt bằng.
Mạnh hơn tình yêu anh dành,
Biển, khi thịnh nộ,
Đừng quanh quẩn gần.
Xanh hơn màu mắt em xanh,
Trong mơ anh thấy dỗ dành mắt mi
Mắt em cho anh điều gì...