13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Quang Thiều (154 bài)
- Trần Đình Nhân (219 bài)
- Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh (16 bài)
- Nguyễn Nguy Anh (25 bài)
- Inrasara (42 bài)
Tạo ngày 07/03/2021 22:50 bởi tôn tiền tử
Chử Thu Hằng sinh ngày 10/5/1957, nguyên quán huyện Thanh Trì, sống tại quận Ba Đình, Hà Nội, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm:
- Hồn phố (tản văn, NXB Hội Nhà văn, 2011)
- Khoảng trời hoa nắng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2011)
- Cõi riêng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)
- Nhớ một thuở Viêng Chăn (tập bút ký tư liệu, NXB Thời đại, 2013)