Chỉ một ngày mai, hoa sẽ đi
Cành khô đem vứt dọc bờ đê
Mùa xuân bất tử, em hoa nhỉ
Kìa cuối vườn xa, đã hiện về.