Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 07:47

Ngô thuốc độc nói:
      Thuốc độc này tốt lắm!
      Dân ăn vào là chết ngay!
      Lương tâm Ngô, Ngô đã giết!
      Hoan hô các ông quan thầy!

Thuốc độc Nhật thì thua của Mỹ!
Của Mỹ lại cừ hơn của Tây!
Ngô thờ ba triều thuốc độc
Nên cờ Ngô là cờ ba quay!
Lương tâm vứt rồi
Quay đi đâu mà chả được?
Lương tâm Ngô, chó ăn vào là chết ngay!
Người dẫm vào cũng chết!
Ngô tẩm thuốc độc vào răng Tổng thống
Cắn vào dân, là dân chết ngay!
      Thuốc độc này tốt lắm!
      Cần lao nhân vị đây!
      Ai-xen-hao cũng tốt bằng ông Đa-lét!
      Cảm ơn các ông quan thày!

Thuốc độc Mỹ nhiều thứ lắm!
Cho thuộc cách dùng cũng gay!
Trẻ con dùng một nửa!
Người lớn, liều gấp hai!
Đàn bà uống tuyệt giống
Có mang thì bật thai!
Trộn cơm gạo trắng gạo đỏ đều dùng được!
Không có cơm, thì pha nước sôi!
Bài thi tiến sĩ như thế đấy!
Giết lương tâm rồi, Ngô nhớ dai!

      Thuốc độc này tốt lắm!
      Máu đỏ pha thành đen ngay
      Thầy Mỹ dạy Ngô thế
      Hoan hô các ông quan thày

Dân chả cần phải bắn!
Cứ chọn lấy mười thằng tay sai
Cho nó tiền và qua Mỹ học nghề tra tấn
Hô: "Lương tâm chúng mày! Quay đằng sau, quay!"
Huấn luyện xong rồi dùng dễ lắm!
Giết người, cứ là như say!
Nhưng phải kín, phải bò như con chó!
Như con rắn, con lươn không quản lấm đầu thì mới hay
Lặng lờ như nước cống ở trong lỗ cống
Chớ đeo nặng lương tâm mà khó xoay
Vục đầu xuống ở trong cứt bẩn
Chớ ngóc lên, dân thấy mà chết toi!

      Thuốc độc này quý lắm!
      Cần lao nhân vị đây!
      Thế giới tự do sống nhờ nó đấy!
      Hoan hô các ông quan thầy!

Ai bảo Tổ quốc ta, Ngô không nỡ giết?
Mỹ cho tiền, Ngô giết ngay
Ai bảo cứ Tổ quốc là Ngô không nỡ giết?
Không giết được mà Ngô cắt đôi?
Ngô đánh thuốc độc cả núi
Ngô đánh thuốc độc cả cây.
Giá Ngô giết được bể!
Giết cả trời xanh cho chết mày
Quan thày bảo thì Ngô làm tất
Ở giới tuyến Ngô tẩm thuốc độc vào dây thép gai
Ngô muốn cho nước chết vì chia cắt
Này cứ cho Ngô tiền là Ngô làm tất...
Đứa Chúa Trời mà xuống đây
Giê-su-ma, Ngô chỉ cho một giọt!
Một gam thôi, việc gì phải đóng đinh cho khó xoay!

Tiếng nhân dân:
Bắt cổ thằng điên trong dinh Độc Lập
Bắt cổ thằng điên trong dinh thuốc độc!
Phải quan hệ bình thường và thống nhất
Thằng Mỹ cút về nước ngay!

Ngô thuốc độc:
Ngô vừa giết xong một nghìn người thứ nhất
Nào, quan thầy bảo sang ngay nghìn thứ hai!
Còn bốn nghìn người chưa giết đấy
Giết người, hừm! cũng gay!
Người Mỹ bảo: Ngô cũng là yêu nước đấy
Giết xong, Mỹ cho xà-phòng mà rửa tay
Rửa nước chứ rửa máu đâu mà sợ đỏ?
Ô hay, máu nào đỏ hai bàn tay? Máu nào đỏ hai bàn tay?

Tiếng nhân dân:
Bắt lấy thằng điên trong dinh Độc Lập!
Bắt lấy thằng điên trong dinh thuốc độc!
Chúng ta nghìn người Phú Lợi về đây
Bắt thằng Diệm! Thằng Mỹ mày cút ngay!

Ngô thuốc độc:
Ai? Ai từ Phú Lợi về đây?
Chết rồi mà, ai cho sống dậy?
Bắn trật à? Run tay à? Bắn lại!
Bắn nhào đi, đừng có run! "Tay sai!"
Quan thầy ơi, cho thêm thuốc độc!
Họ chết rồi, nhưng cứ giết thêm lần thứ hai!

Tiếng nhân dân:
Bắt lấy con chó điên trong dinh Độc Lập!
Bắt lấy con thú điên trong dinh độc lập!
Bắt cả tớ thầy treo lên cành cây
Thằng Diệm chết. Thằng Mỹ thì cút ngay!

Ngô thuốc độc:
Ai! Ai từ Phú Lợi về đây?
Năm nghìn à? Một vạn? Một triệu?
Hai triệu à? Ba triệu? Tám, chín, mười, hai mươi triệu?
Giê-su-ma, lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi!
Lạy nhân dân, tôi không phải là người, tôi là thú
Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tha cho tôi!
Không tha ư? Thuốc độc đâu rồi! Cho tôi một liều thuốc độc!
Đừng đổ vào trong cơm! Đổ vào trong cứt!
Tôi không ăn, thì treo tôi lên cành cây!

Tiếng nhân dân:
Này chúng ta xáp lại
Này chúng ta bủa vây
Thằng Mỹ tống về nước
Thằng Diệm treo nó lên cành cây
Ta là nhân dân tiêu diệt loài bán nước
Lấy nghìn sông rửa tội ác nơi này
Ta là nhân dân đem về tự do thống nhất
Rải hoa lên mộ các anh hùng cho đến suốt tương lai


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)