Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:16

Tết. Ăn chuột nướng và hút lá rừng thay thuốc
Giữa Trường Sơn thèm một điếu Trường Sơn
Diệt xong địch, đói suýt không bò về được
Nhưng nghe thơ Xuân vẫn dậy tiếng cười ròn.