Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 20:14

Phấn, giấy, giường... tôi đọc dần theo bảng thống kê
Phấn văn công cháy ở ga này và tay văn công ở chiến hào bốc lửa
Bom trên giường hài nhi ở ga này và bom trên khoa sản khoa nhi
Giấy học sinh thành tro ở ga này và xác thầy giáo học sinh trong tọa độ
Ních-xơn gọi tất cả các nơi ấy là mục tiêu quân sự
Và hắn nói con đường hòa bình rộng mở
Dài từ nơi này cho đến thấu nơi kia.


(1973)

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch