một bài thơ rất dài (có lẽ thơ Chế Lan Viên thường vậy!) nhưng thật ý nghĩa!