Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:53, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 11/07/2009 23:22

Anh là tháp Bay-on bốn mặt
Giấu đi ba, còn lại đấy là anh
Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình


Mùa bệnh 1988

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002