trời ơi, cuối cùng mình cũng tìm được bài thơ này, sung sướng đến phát khóc :)))


bài thơ ta