Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 20:17

Tự xa ta tóc mẹ trắng ngần nào
Có ai đến thay ta mà dỗ mẹ
Hai mươi năm và ba trăm ngàn xâm lược Mỹ
Ta đâu dám nhớ nhiều, sợ tóc mẹ trắng càng mau.