Ui sao, cái nhíu mày của nhà thơ làm người đọc trăn trở đến vậy!

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!