Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 07:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 07:28

(Phỏng theo Guillen và điệu rồng rắn của ta)

Mặc dù trong đêm
Mặc đù trong tối
Vẫn không nhầm ai
Ta nhận ra
Mặt người là mặt người
Chó sói là chó sói
- Ai đó?
- Đồng bào đây!

Cánh cửa mở ra
- Ai đó?
- Các quan đây!

Cửa vẫn mở ra. Nhưng rút dây thòng lọng lại
- Ai đó?
- Hòa bình thống nhất đây!

Cánh cửa mở ra
- Ai đó?
- Luật 10-59 đây!

Cho nó một dao
Bồi thêm cho một gậy
Không còn là đêm
Nhưng chưa phải là ngày
Chưa đốt hết
Vì chưa muốn cháy
Không còn là đêm
Nhưng chưa hẳnn là ngày
Phải đâu cứ vậy!
Đâu cần thẳng tay thì ta thẳng tay
Ngài Ngô, đợi nhé!
Ngô ra ngô và khoai ra khoai

Nhân dân đâu?
- Có ngay!

Toàn dân đứng dậy
- Quân thù đâu?
- Chúng đây!
- Tóm lại!
Các ngài thèm thức gì?
Côn Lôn hay Phú Lợi?
Máy chém kiểu cũ hay là kiểu mới?
Sẵn cả đấy rồi
Có ngay


Sạch bóng đêm
Chói lọi ban ngày
Sạch loài cướp nước và bán nước
USA và chân tay
Trơ cả những thằng
Lá mặt và lá trái
Phất cờ bên đông và bên tây
Những thằng
Bắt ba thứ cá Tây - Nhật - Mỹ
Bằng ba lòng
Và ba bàn tay

Chúng ta đắp lại mộ các anh hùng
Gạch nhà giam đem xây trường học mới
Nuôi thêm bò lợn dê gà
Nhổ hết răng bầy chó sói
Rồi còn đi dựng xây...

Tổ quốc hai miền làm một
Hòa bình
Thống nhất
Xã hội chủ nghĩa như vườn đào bất tận
Nuôi người
Cho đến suốt tương lai


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)