Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 11/07/2009 22:24

Mình là ta đấy thôi ta vẫn gửi cho mình
Sâu thẳm mình ư? Lại là ta đấy
Ta gửi tro mình nhen thành lửa cháy
Gửi viên đá con mình lại dựng nên thành


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002