Thời gian trôi lặng thinh
Mà tháng ngày chảy hết
Xuân qua mình chẳng biết
Hoa gạo đỏ thình lình.