Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 19:58

Người con trai miền Bắc có một danh hiệu thứ hai mình đánh giặc ở phương Nam
Tên vay mượn góp phần xương máu nhất
Tên giả khắc rõ ràng trên bia đục bằng tôn
Còn tên thật khắc chìm dâng Tổ quốc.