Ngã ba trụi lá cây bàng
Cuối năm nghe rõ thời gian qua cành
Nghe chim ngày tháng bay nhanh
Năm đi như có đời mình theo đi
Xôn xao hoa trắng lại về
Thời gian lại gọi bên kia rặng đào
Lòng vui ta có thơ chào
Xuân đâu buộc ngựa bên rào đợi ta


1962

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002