Con hỏi cha: "Bom có giết chết mèo?"
"Có. Khi xuống hầm, con hãy nhớ mang theo"
Con lại hỏi: "Bom có giết thỏ cao-su và ngựa gỗ?"
Ôi! Đồ chơi trẻ bao lần hoen máu đỏ!
Con hỏi cha: "Bom có giết mẹ không?"
"Không". Và cha ôm con, nước mắt lưng tròng!
Con lại hỏi: "Bom có thể giết chết con không đấy?"
Đừng có hỏi, con ơi, đừng có hỏi
Để ngày mai cha ra trận cho con


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002