Bốn năm đạn lửa chim bay hết
Nay tiếng bom im cánh biếc về
Tiếng hót đàu tiên, ơ, lạ lắm!
Cả làng rưng lệ đứng im nghe.