CỎ XÓT XA ĐƯA
     
   
  Một thời mê cây táo ông Lành
    Nay đến lượt trong tay cầm bánh vẽ
     Là đích đến của cả ba thế hệ
     Súng nổ rồi máu đỏ mấy đầu xanh ?


Thơ Xuân 1961 của Tố Hữu :"Cành táo đầu hè quả ngọt rung rinh                        
               Như hạnh phúc đơn sơ ,như ước mơ nho nhỏ
               Treo trước mắt của loài người  ta đó
               Hoà bình độc lập ấm no
               Cho con người sung sướng tự do"
Nước non ngàn dặm ( Tô Hữu ): Ngày đi tóc hãy còn xanh
                           Mai về dù bạc tóc anh cũng về"
Thơ  nguyễn Đình Thi : "Súng nổ rung trời giận dữ
                      Đoàn quân như nước vỡ bờ..."
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi