Túi gạo rơi xuống suối
Nhào theo mà vớt lên
Có gạo rồi thiếu lửa
Mưa dầm ướt hết diêm

Chọi đá và cọ tre
Đói, suốt đêm hì hục
Chén bát vỡ hết rồi
Lá rừng làm bát múc

Hơi gạo làm tỉnh người
Ăn xong như sáo sậu
Tớ tớ và cậu cậu
Đời vui biết mấy mươi

Nhớ hậu phương miền Bắc
Vụ chiêm và vụ mười
Bữa cơm đầu mùa gặt
Ôi xiết bao là tươi

Quên hết phần cay cực
Nằm ngâm chèo í ơi
Ngủ một đêm sung sức
Ngày mai chiến dịch rồi.