Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (102 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 19/04/2020 09:39 bởi tôn tiền tử
Chương Diệu Ý 章妙懿 là một cung nhân đời Tống Độ Tông (1240-1274). Khi nhà Nguyên diệt nhà Nam Tống, nàng trong số cung nhân cùng tuỳ tùng nhà Tống bị bắt đưa lên Yên Kinh năm 1276.