Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2009 01:47

無題

三十年來尋劍客,
幾回落葉又抽枝。
自從一見桃花後,
直至如今更不疑。

 

Vô đề

Tam thập niên lai tầm kiếm khách,
Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chi.
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu,
Trực chí như kim cánh bất nghi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ba chục năm qua tìm kiếm khách
Bao phen lá rụng với cành trơ
Một lần từ thấy hoa đào nở
Cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phước Đức

Ba mươi năm tìm trang kiếm khách
Bao phen lá rụng lại đâm chồi
Từ ngày thấy được hoa đào nở
Thẳng đến hôm nay sạch hết nghi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ba chục năm qua tìm học đạo
Bao lần lá rụng lại chồi tơ
Từ khi chợt thấy hoa đào nở
Thẳng đến nay tuyệt chẳng nghi ngờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba chục năm qua tìm kiếm khách
Mấy phen lá rụng để cành trơ
Một lần chợt thấy hoa đào nở
Từ đó đến nay bụng chẳng ngờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ba chục năm ròng tìm kiếm khách
Mấy lần lá rụng lại đâm chồi
Hoa đào từ lúc nhìn sau được
Mãi tới hôm nay mới hết nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba chục năm đi tìm kiếm khách
Lá rụng rồi mầm khác nẩy ra
Từ khi chợt thấy đào hoa
Tới nay thẳng tiến không ngờ nghi chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba chục năm tìm kiếm khách rồi,
Bao mùa lá rụng lại đâm chồi.
Từ hôm chợt thấy hoa đào nở,
Ngờ vực đến nay mới hết thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời