24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
11 bài trả lời: 11 bản dịch
2 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2008 18:52

絕句

古木陰中繫短篷,
杖藜扶我過橋東。
沾衣欲濕杏花雨,
吹面不寒楊柳風。

 

Tuyệt cú

Cổ mộc âm trung hệ đoản bồng,
Trượng phù ngã quá kiều đông.
Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ,
Xuy diện bất hàn dương liễu phong.

 

Dịch nghĩa

Buộc chiếc truyền con dưới bóng cây cổ thụ,
Chống gậy cỏ lê qua phía đông cầu.
Áo dường như ướt vì mưa xuân,
Gió đông thổi vào mặt nhưng không lạnh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Neo bên cổ thụ mảnh thuyền con,
Chống gậy lên cầu tới mé đông.
Lún phún hạnh hoa mưa thấm áo,
Liễu dương lùa gió thổi hơi xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Buộc chòm cổ thụ chiếc thuyền câu
Chống gậy lê đi tới phía cầu
Hoa hạnh như mưa rơi ướt áo
Liễu dương thổi gió lạnh gì đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Neo hờ bóng đổ mảnh thuyền nan
Nương gậy lần qua mé cầu lan
Áo dường thấm đượm mưa hoa hạnh
Mặt thời thanh tịnh gió cành dương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dưới bóng cây cao, gác mái chèo,
Cầu đông, ta chống gậy lê theo.
Áo khăn thấm ước mưa hoa hạnh,
Chẳng lạnh cành dương mặt gió vèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thuyền con buộc dưới bóng cây già
Cầu dốc, gậy lê giúp vượt qua
Hoa hạnh như mưa rơi ướt áo
Gió dương liễu lạnh chẳng phiền ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong bóng cây xưa buộc cành bồng,
Gậy lê nâng đỡ tới cầu đông.
Muốn rơi ướt áo, mưa hoa hạnh,
Chẳng lạnh lùng, bay gió liễu dương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuyền con buộc dưới bóng cây già
Quá bước cầu đông gậy đỡ ta
Hoa hạnh thấm áo mưa chẳng ướt
Lạnh chi gió liễu thổi thân da.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới cây già buộc thuyền ngắn nhẹ
Chống gậy lê bước ghé đông cầu
Hạnh mưa trên áo thấm sâu
Gió qua dương liểu có đâu lạnh nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buộc chiếc thuyền con lùm cổ thụ
Gậy lê lần bước mé cầu đông
Mưa hoa hạnh phất vương tà áo
Gió liễu đong đưa chẳng lạnh lùng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Bóng mát neo thuyền đứng thảnh thơi,
Qua cầu chống gậy bước lên đồi;
Mưa phun hoa hạnh dầm dìa áo,
Gió rủ cành dương mát mẻ người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối