Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 25/10/2005 16:07 bởi Vanachi
Châu Thượng Vân là lãnh đạo của phong trào nông dân nổi dậy chống sưu thuế vào thời Pháp thuộc.