Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (273 bài)
- Trần Tế Xương (169 bài)
- Phan Bội Châu (228 bài)
- Phan Chu Trinh (65 bài)
Tạo ngày 24/10/2005 16:07 bởi Vanachi
Châu Thượng Vân là lãnh đạo của phong trào nông dân nổi dậy chống sưu thuế vào thời Pháp thuộc.