Anh nói cùng Chúa ước chi anh đừng bao giờ gặp em, Mag.
Ước chi em đừng bao giờ thôi việc và bỏ đi với anh.
Ước chi chúng mình đừng bao giờ trả tiền làm giấy giá thú và mua tấm áo trắng
Để em làm lễ thành hôn vào ngày chúng ta vội vàng chạy tới vị mục sư
Nói với ông rằng chúng ta sẽ yêu nhau và chăm sóc lẫn nhau
Mãi mãi và mãi mãi bao lâu còn nắng và mưa ở bất kỳ đâu.
Phải, lúc này anh ước chi em đang sống ở một nơi nào đó xa khuất nơi đây
Và anh là một kẻ du thủ du thực bầm dập trên cây cản xe chết dí ở cách xa cả ngàn dặm.
        Ước chi đừng bao giờ có xấp nhỏ
        Và tiền nhà tiền than tiền áo quần phải trả
        Và người bán thực phẩm đòi tiền,
        Ngày nào cũng tiền đậu tiền mận khô.
        Anh nói cùng Chúa ước chi anh đừng bao giờ gặp em, Mag.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)