Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/07/2009 00:30

Đừng săm soi nữa bản đồ
Dẹp đi cả chuyện múi giờ lệch chênh
Nước Hàn ở phía… mông mênh
Dĩ nhiên chẳng phải nước mình, vậy thôi

Hàn là lạnh đấy, em ơi
Nhưng… đâu chả thế - đất trời người ta
Ngày mai em như Kinh Kha
Rắp mong một trận này qua khó nghèo

Đã mòn chân suối với đèo
Mấy năm lính, hẳn ít nhiều gió sương
Liều thêm, ừ, một đoạn đường
Con thơ, vợ dại, thương suông ích gì

Áo cơm nặng lắm, đi đi
Chiếc ba lô cũ thích thì cứ mang
Dặn em sức vóc là vàng
Đừng đem vắt kiệt giá băng xứ người

Rủi may ai biết hở trời
Đêm nay… anh rót rượu mời Kinh Kha…