Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:51

Rụng xuống trái còn xanh
là tại trời bão nổi
chiếc lá vàng lìa cành
là mùa thu có lỗi

Sông cạn dòng nước chảy
tại rất nhiều bể dâu
trăng khuyết vẹt đỉnh đầu
tại trời đêm nguyệt thực.

Tất cả đều hiểu được
duy chỉ một điều này
sao không là ai khác
mà em - vừa chia tay?