Không là huệ là hồng
Không là lan là cúc
Hoa dại mọc khắp nơi
Nở, tàn không ai nhắc

Lạ lùng bao vị thuốc
Cỏ hoa dâng cho đời
Chẳng huệ, lan, hồng, cúc
Chỉ toàn hoa dại thôi

Khiêm nhường vậy, hoa ơi!
Bao lần em bối rối
Màu hoa ấy không tên
Mùi hương kia không tuổi

Khuất chìm trong gió bụi
Trong nhạt nhoà nhớ quên
Thiếu những bông hoa dại
Chưa đủ thành Thiên Nhiên!


Nguồn: Mèo khóc chuột cười (Thơ thiếu nhi)/ NXB Giáo Dục, 2006