Núi bắc non nam lắm mộ người
Thanh minh tế bái khắp nơi nơi
Tro giấy tung bay như bướm trắng
Máu son nhuộm cánh đỗ quyên rơi
Nắng tắt mả hoang hồ ly ngủ
Đêm hôm đèn sáng trẻ vui cười
Rượu ngon sẵn có, nên say khướt
Một giọt ngày sau chẳng dễ xơi