明月斷魂清靄靄,
平蕪歸思綠迢迢。
人生莫遣頭如雪,
縱得春風亦不消。

 

Xuân

Minh nguyệt đoạn hồn thanh ải ải,
Bình Vu quy tứ lục điều điều.
Nhân sinh mạc khiển đầu như tuyết,
Túng đắc xuân phong diệc bất tiêu.

 

Dịch nghĩa

Ánh trăng sáng như mất hồn vì mây che dầy đặc,
Cỏ bãi Bình Vu xanh mênh mông nhưng vẫn gợi nhớ nhà.
Người ta chớ nên để đầu bạc như tuyết,
Cho dù dược gió xuân mơn trớn cũng chẳng có thể hết bạc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng mây che tựa mất hồn
Bình Vu cỏ mượt nhớ nhà hơn
Làm người chớ để đầu như tuyết
Dù gió xuân mơn cũng vẫn con

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây mù mất vía bóng trăng thanh
Cỏ mượt Bình Vu diệu vợi tình
Ai đó đừng cho đầu tự tuyết
Xuân về tóc cũng trắng như bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây mù mất vía ánh trăng ngà,
Cỏ biếc Bình Vu gợi nhớ nhà.
Người hỡi chớ cho đầu bạc tuyết,
Gió xuân mơn trớn chẳng đen mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời