下第後上永崇高侍郎

天上碧桃和露種,
日邊紅杏倚雲栽。
芙蓉生在秋江上,
不向東南怨未開。

 

Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang

Thiên thượng bích đào hoà lộ chủng,
Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài.
Phù dung sinh tại thu giang thượng,
Bất hướng đông phong oán vị lai.

 

Dịch nghĩa

Cây đào biếc trên trời trồng trong đám sương móc
Cây hạnh đỏ phía mặt trời trồng lẫn với mây
Còn cây phù dung thì mọc trên sông thu
Không oán gió đông chưa giúp cho để nở hoa


Cao thị lang, tức quan thị lang Cao Biền. Ông tài kiêm văn võ. Về võ nghiệp, năm 875, sau khi dẹp yên giặc Nam Chiếu xâm phạm quận Giao Châu, ông được phong tiết độ sứ tỉnh Hoài Nam. Về văn tài, cùng thời với Lý Thương Ẩn, ông để lại hơn 50 bài tuyệt cú. Cao Thiềm ít tuổi hơn ông và là người cùng quê quán.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bích đào lả ngọn sương rơi
Nắng thơm hồng hạnh mây trời phiêu du
Phù dung vốn nở sông Thu
Hoa chưa khai nhuỵ, chẳng thù gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sương đẫm bích đào trên thượng giới
Mây vương hồng hạnh dưới kim ô
Sông thu có giống phù dung mọc
Dám oán đông phong chửa giúp cho


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Cây đào biếc trên trời trồng trong đám sương móc
Cây hạnh đỏ phía mặt trời trồng lẫn với mây
Còn cây phù dung thì mọc trên sông thu
Không oán gió đông chưa giúp cho để nở hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên cõi trời, sương che đào biếc,
Phía vầng ô, sương phủ hạnh hồng.
Bên bờ sông thu phù dung mọc,
Hoa chậm, nào dám oán gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thượng giới, bích đào sương móc gội,
Bên trời, hồng hạnh sắc mây lồng.
Trên sông thu tới phù dung mọc,
Chưa giúp nở nào hận gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên trời đào biếc thấm nhuần sương
Hồng hạnh bên mây ấm ánh dương
Sinh ở ven sông sen thấm lạnh
Dám đâu than với gió đông phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đào biếc trời xanh sương khói nhạt
Bên mây hạnh đỏ rạng dương hồng
Bến thu đã thấy phù dung nở
Đâu oán hờn chi ngọn gió đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên trời đào biếc nhuần sương móc,
Hạnh đỏ lẫn mây dưới ánh dương.
Sen mọc sông thu hoa vẫn nở,
Gió đông chưa giúp chẳng buồn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời