Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 26/11/2010 02:14

Hoàng hôn

Hoàng hôn tối thị vô liêu lại,
Nhân tự thương tâm, nhật tự tà.
Lâu thượng nhất huỳnh tuỳ nguyệt độ,
Liêm tiền sổ điểu hoạ phong ca.
Văn chương hồi thủ đo trần mộng,
Phú quý nhàn phao khán lạc hoa.
Tận nhật bế môn duyên để sự,
Sầu thôi yếm kiến túc nhân đa.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thị Ngọc Anh

Chiều hôm rất đỗi buồn khôn tả,
Người đã đau thương, bóng lại tà.
Trên gác đóm loè, trăng dọi bóng,
Trước rèm chim hót, gió hoà ca.
Ngẫm xem chữ nghĩa như trò mộng,
Nhẹ ném giàu sang tựa cánh hoa.
Đóng cửa thâu ngày âu cũng thế,
Khi buồn chán thấy khách vào ra.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều hôm khôn tả nổi buồn,
Đau lòng người thấy khi buông bóng tà.
Trăng soi trên gác đóm loè,
Trước lầu chim hót, hoà ca gió ngàn.
Ngẫm xem chữ nghĩa mộng trần,
Nhẹ xem phú quí tựa ngàn hoa rơi.
Thâu ngày đóng cửa thế rồi,
Khi buồn chán thấy khách, người vào ra.

15.00
Trả lời