Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2020 23:15

Gửi Bà Sầm Phố

Phảng phất xa nghe tiếng sóng dờn,
Trời thu như gợi tấm lòng son.
Kiến ong vơ vẩn tìm cây cối,
Hoa cỏ tơi bời tủi nước non.
Trăng sớm xa trông miền cổ độ,
Mây chiều như vẽ bóng cô thôn.
Quần thoa ai kể tri âm đó,
Ngâm hoạ vài câu đỡ lúc buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]