Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 17:51

自薊北歸

驅馬薊門北,
北風邊馬哀。
蒼茫遠山口,
豁達胡天開。
五將已深入,
前軍止半回。
誰憐不得意,
長劍獨歸來。

 

Tự Kế Bắc quy

Khu mã Kế môn bắc,
Bắc phong biên mã ai.
Thương mang viễn sơn khẩu,
Khoát đạt Hồ thiên khai.
Ngũ tướng dĩ thâm nhập,
Tiền quân chỉ bán hồi.
Thuỳ liên bất đắc ý,
Trường kiếm độc quy lai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa Kế Bắc ngựa biên rong ruổi
Lạnh gió mùa giọng nỗi bi ai
Trời Hồ tít tắp trải dài
Miên man núi mở mé ngoài xa xa
Năm tướng đà vào sâu đất lạ
Cánh tiên quân ước nửa đã lui
Thương ai chí chẳng hợp thời
Một thân quay ngọn gươm dài về đây


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đuổi ngựa thua Kế Bắc
Gió bắc ngựa biên sầu.
Cửa núi xa xanh mầu
Mở trời Hồ thông đạt.
Năm tướng vào sâu đất
Tiền quân mất nửa rồi
Chẳng toại ý, thương ôi!
Xếp kiếm dài quay lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Đường rong ruổi qua miền Kế Bắc,
Ngựa biên sầu, gió bấc tái tê;
Mịt mờ thành lũy xa xa,
Trời Hồ một thoáng bao la muôn trùng.
Kìa ngũ tướng vẫy vùng ải bắc,
Nửa đạo quân tan tác trở lui;
Thương thay chí chẳng gặp thời,
Một thân quay ngọn kiếm dài về kinh.

Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ruổi ngựa lên Kế Môn mạn bắc
Ngựa biên cương gió bấc oán hờn
Núi xa rộng mở mênh mông
Đất Hồ thông thống, mây lồng trời cao
Năm tướng đã đi vào đất địch
Quân xung phong về được nửa đoàn
Thương ai ý chí không thành
Một mình trở lại với thanh kiếm dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruổi dong Kế Bắc đi qua,
Gió từ bắc lạnh ải quan u sầu.
Xa xanh cửa núi biếc sâu,
Trời Hồ thông thoáng một mầu bao la.
Đất thù năm tướng vào ra,
Tiền quân chỉ nửa về nhà mà thôi.
Thảm thương chẳng toại ý, ôi!
Một mình xếp kiếm dài rồi quay lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời