Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 17:08

送前衛縣李寀少府

黃鳥翩翩楊柳垂,
春風送客使人悲。
苑別自驚千里外,
論交卻憶十年時。
雲開汶水孤帆遠,
路繞梁山匹馬遲。
此地從來可乘興,
留君不住益淒其。

 

Tống tiền vệ huyện Lý Thẩm thiếu phủ

Hoàng điểu phiên phiên dương liễu thuỳ,
Xuân phong tống khách sử nhân bi.
Oán biệt tự kinh thiên lý ngoại,
Luận giao khước ức thập niên thì.
Vân khai Vấn thuỷ cô phàm viễn,
Lộ nhiễu Lương sơn thất mã trì.
Thử địa tòng khai khả thừa hứng,
Lưu quân bất trú ích thê kì!

 

Dịch nghĩa

Oanh vàng nhảy chuyền trong đám liễu thướt tha
Gío xuân đưa khách đi khiến lòng người buồn bã
Giận nỗi chia lìa riêng ngại đường xa ngoài nghìn dặm
Bàn tình bè bạn, chợt thấy nhớ khoảng mười năm qua
Mây tan trên sông Vấn, cánh buồm cô đơn đi xa
Đường quanh núi Lương, con ngựa đì chầm chậm
Nơi đây xưa nay là chốn đầy thú vị
Mời mãi bác không ở, lòng càng thêm buồn


(Năm 746)

Lý Thẩm là bạn thân của Cao Thích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thoăn thoắt anh vàng liễu thướt tha
Gió xuân đưa khách gợi sầu xa...
Giận biệt hãi hùng nghìn dặm cách
Tình giao thương nhớ chục năm qua
Rẽ mây vấn thuỷ buồm hun hút
Quanh nẻo Lương Sơn ngựa nhẩn nha
Đây chốn xưa nay nhiều thú vị
Rượi buồn bác chẳng ở cùng ta


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rặng liễu oanh vàng hót líu lo
Gió xuân tiễn khách dạ buồn so.
Nhớ tình bè bạn mười năm chẳn
Oán cảnh xa xôi vạn dặm mờ.
Vòng nẻo núi Lương chân ngựa chậm
Rẻ mây sông Vấn cánh buồm no.
Đất nầy từ trước bao nhàn thú
Chẳng giữ được anh lỡ hẹn hò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoàng oanh thoăn thoắt chuyền nhánh dương,
Gió xuân tiễn khách dạ sầu thương.
Oán cảnh chia phôi ngoài nghìn dặm,
Ngẫm tình bè bạn trải mười sương.
Quạnh quẽ cánh buồm xuôi sông Vấn,
Nhẩn nha yên ngựa vòng núi Lương.
Đất nầy xưa nay bao hứng thú,
Giữ anh chẳng được càng vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Vút giọng oanh vàng tơ liễu buông
Gió xuân tiễn khách dạ sầu thương
Chia ly ngàn dặm bao đau xót
Gắn bó mười năm mấy vấn vương
Mấn Thuỷ mây giăng buồm lẻ bóng
Lương Sơn ngựa chậm núi chen đường
Nơi đây ngày trước cùng vui thú
Chẳng giữ chân anh thật đáng buồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Liễu xanh, chuyền cái oanh vàng,
Gió xuân tiễn khách, người càng buồn thương.
Giận lìa ngoài vạn dặm đường,
Mười năm tình bạn còn đương mặn nồng.
Mây tan, buồm lẻ trên sông,
Đường bao quanh núi, ngựa dong bước đều.
Nơi đây vui thú bao nhiêu,
Bác không ở lại, buồn nhiều riêng tôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim oanh vàng chuyền trong liễu rủ
Tiễn khách lòng những ủ cùng ê
Ghét ly biệt, sợ đường xa
Xét về tình bạn đã là mười năm
Trên sông Vấn mây giăng, buồm lẻ
Đường non Lương ngựa vẻ dùng dằng
Nơi đây hứng thú vẫn hằng
Giữ ông chẳng được khiến lòng buồn hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời