15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:48

送劉評事充朔方判官,賦得征馬嘶

征馬向邊州,
蕭蕭嘶不休。
思深應帶別,
聲斷為兼秋。
歧路風將遠,
關山月共愁。
贈君從此去,
何日大刀頭。

 

Tống Lưu bình sự sung Sóc Phương phán quan phú đắc “Chinh mã tê”

Chinh mã hướng biên châu,
Tiêu tiêu tê bất hưu.
Tư thâm ưng đới biệt,
Thanh đoạn vi kiêm thu.
Kỳ lộ phong tương viễn,
Quan sơn nguyệt cộng sầu.
Tặng quân tòng thử khứ,
Hà nhật đại đao đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa chiến ruổi biên châu
Tiếng hý mãi rầu rầu
Vì thu đành đứt giọng
Ly biệt nên tình sầu
Ngả rẽ gió xa mãi
Ải ngàn trăng cùng sầu
Tặng anh này chia biệt
Ngày nao gặp lại nhau


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa phi nhanh về châu ranh giới
Hí không ngừng vì nỗi biệt ly
Trong lòng muốn tỏ sầu bi
Vì thu ngậm miệng, lòng thì buồn thay
Tới chỗ rẽ chia tay cùng gió
Trăng quan san cùng ngó cùng sầu
Tặng ông nhân buổi xa nhau
Bao giờ mới lại trước đao tương phùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời