Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/10/2013 23:16

營州歌

營州少年愛原野,
狐裘蒙茸獵城下。
虜酒千鐘不醉人,
胡兒十歲能騎馬。

 

Doanh Châu ca

Doanh châu thiếu niên ái nguyên dã,
Hồ cừu mông nhung liệp thành hạ.
Lỗ tửu thiên chung bất tuý nhân,
Hồ nhi thập tuế năng kỵ mã.

 

Dịch nghĩa

Thiếu niên Doanh Châu yêu thích đồng cỏ,
Họ mặc áo lông chồn mềm mại săn bắn bên ngoài thành.
Rượu do thổ dân cất, uống cả ngàn chén cũng không say,
Trẻ con người Hồ mới mười tuổi đã biết cưỡi ngựa.


Doanh Châu: đất nay là huyện Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Đời Đường đây là một cửa ải trọng yếu trấn giữ miền đông bắc. Nơi đây người Hán và người Hồ sống lẫn lộn từ trước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người Doanh Châu rất ưa đồng nội
Mặc áo lông săn bắn tối ngày
Rượu Hồ ngàn chén chưa say
Trẻ Hồ cưỡi ngựa như bay tuổi mười

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Doanh Châu trẻ thích cỏ đồng,
Đi săn họ mặc áo lông chồn mềm.
Rượu dân uống chẳng say mèm,
Trẻ Hồ mười tuổi biết lên ngựa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người trẻ Doanh Châu yêu thảo nguyên
Áo lông trùm kín săn ngoài thành
Rượu quê nghìn chén chẳng say nổi
Mười tuổi trẻ con cưỡi ngựa hăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời