夜別韋司士

高館張燈酒復清,
夜鍾殘月雁歸聲。
只言啼鳥堪求侶,
無那春風欲送行。
黃河曲裏沙為岸,
白馬津邊柳向城。
莫怨他鄉暫離別,
知君到處有逢迎。

 

Dạ biệt Vi tư sĩ

Cao quán trương đăng tửu phục thanh,
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh.
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ,
Vô ná xuân phong dục tống hành.
Hoàng Hà khúc lý sa vi ngoạn,
Bạch Mã tân biên liễu hướng thành.
Mạc oán tha hương tam ly biệt,
Tri quân đáo xứ hữu phùng nghinh.

 

Dịch nghĩa

Quán cao, chong ngọn đèn, rượu lại trong vắt
Tiếng chuông đêm, ánh trăng nhạt, nhạn về kêu
Chỉ bảo rằng tiếng chim gọi tìm đàn
Nào biết ngọn gió xuân đang tiễn người đi
Trên khúc Hoàng Hà hai bờ toàn cát
Bên bến Bạch Mã liễu rũ quanh thành
Chớ buồn giận vì tạm xa nơi đất khách
Biết anh đến đâu cũng có người đón tiếp.


(Năm 747)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Quán đã lên đèn rượu rất xanh
Chuông ngân, trăng nhạt nhạn ngang mành
Tưởng rằng chim nọ kêu tìm bạn
Sao lại gió xuân muốn tiễn hành
Trên khúc Hoàng Hà đầy cát phủ
Bên bờ Bạch Mã liễu quanh thành
Thôi đừng than oán đời ly khách
Đến đó bao người sẽ đón anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao quán chong đèn rượu sắp tàn,
Chuông đêm trăng nhạt nhạn kêu vang.
Ấy đàn chim hót mong tìm bạn,
Nào biết gió xuân tiễn bạn vàng.
Trên khúc Hoàng Hà bờ phủ cát,
Bến bên Bạch Mã liễu nghiêng hàng.
Chớ buồn vì tạm xa quê khách,
Biết anh đâu cũng được mời sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]