Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 20:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/01/2010 23:02

高冠谷口招鄭鄠

谷口來相訪,
空齋不見君。
澗花然暮雨,
潭樹暖春雲。
門徑稀人跡,
簷峰下鹿群。
衣裳與枕席,
山靄碧氛氳。

 

Cao Quan cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ

Cốc khẩu lai tương phỏng,
Không trai bất kiến quân.
Giản hoa nhiên mộ vũ,
Đàm thụ noãn xuân vân.
Môn kính hy nhân tích,
Thiềm phong hạ lộc quần.
Y thường dữ chẩm tịch,
Sơn ái bích phân uân.


Tựa bài này có nơi chép là "Cao Cung cốc tặng Trịnh Hộ" 高宮谷贈鄭鄠.

Cao Quan cốc: nơi Sầm Tham ẩn cư trước khi làm quan, ở núi Chung Nam Sơn, nay là phía đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây. Ông làm bài này sau khi vào làm quan lâu ngày, trở về đây thăm cố nhân Trịnh Hộ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đến Cốc Khẩu chiều viếng
Phòng trai vắng thế này
Động mưa hoa sắc lửa
Xuân ấm cây đầm mây
Lối cửa chân dấu hiếm
Triền non hươu họp bầy
Áo chăn cùng ấp ủ
Hơi núi biếc ngày ngày


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

高冠谷口招鄭鄠

高冠谷口招鄭鄠(頁五四)
 
似初授官離高冠後回訪故人鄭鄠之作。

谷口來相訪,
空齋不見君。
澗花然暮雨,
潭樹暖春雲。
門徑稀人跡,
簷峰下鹿群。
衣裳與枕席,
山靄碧氛氳。

岑參

http://www.cc.nctu.edu.tw/~lccpan/newpage16.htm

http://www.xysa.com/quantangshi/t-200.htm
卷200_46

高冠谷:岑參授官前的隱居地,在今陝西戶縣東南的終南山中。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một mình tới cửa hang thăm hỏi
Chỉ thấy phòng vắng vẻ không người
Hoa rừng ướt dưới mưa chiều
Mây xuân sưởi ấm cây tươi bên đầm
Đường trước nhà hiếm chân lui tới
Họp đàn đông dưới núi hươu nai
Áo quần chiếu gối mọi nơi
Mờ trong sương khói trải dài núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Lại hang Cao Quán tìm nhau
Sơn trai quạnh quẽ anh đâu có nhà
Mưa chiều đỏ rực màu hoa
Cây hồ hơi ấm chan hoà mây xuân
Ngõ vào thưa thớt dấu chân
Đỉnh cao huơu xuống bên sân từng bầy
Xiêm áo ấy gối chăn này
Một màu biếc núi phủ đầy hơi sương


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cửa hang mời bạn đến chơi
Phòng chay trống trải trông người vắng tiêu
Suối hoa thiêu đốt mưa chiều
Cây đầm ấm áp nhiễu điều mây xuân
Cửa ngoài đường vắng dấu chân
Núi cao sườn dốc nai đàn ngác ngơ
Áo quần chiếu gối vẩn vơ
Khói mây khí núi xanh mơ tuôn trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa hang tìm đến thăm người
Phòng trai vắng vẻ anh đâu ở nhà
Mưa chiều lất phất suối hoa
Cây đầm ấm áp la đà bóng xuân
Ngõ vào đâu mấy dấu chân
Triền non quạnh quẽ quây quần hươu nai
Áo xiêm chăn gối nầy đây
Non xanh mịt mịt khói mây lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời