Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/12/2008 10:37

九曲詞其三

鐵騎橫行鐵嶺頭,
西看邏逤取封侯。
青海只今將飲馬,
黃河不用更防秋。

 

Cửu Khúc từ kỳ 3

Thiết kỵ hoành hành Thiết lĩnh đầu,
Tây khan La Tá thủ phong hầu.
Thanh Hải chỉ kim tương ẩm mã,
Hoàng Hà bất dụng cánh phòng thu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dọc ngang thiết mã đầu non Thiết
Tây ngó La Sa kiếm ấn Hầu
Thanh Hải hồ giờ cho ngựa uống
Sông Hoàng khỏi nghĩ chuyện ngừa thu


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thiết Lãnh do quân kỵ đóng
Nhìn La Ta tây ngóng hầu phong
Hồ Thanh ngựa uống nước trong
Suối Hoàng băng đóng canh phòng mùa thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu non Thiết kỵ dọc ngang,
La Sa tây ngóng kiếm mang ấn hầu.
Hồ Thanh Hải ngựa uống sâu,
Sông Hoàng khỏi nghĩ chuyện đầu ngừa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiết kỵ tung hoành đầu núi Lĩnh
Tây trông La Tá  để phong hầu
Sắp nay ngựa uống sông Thanh Hải
Phòng tuyến sông Hoàng bỏ tiết thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa sắt dọc ngang đầu núi Thiết,
Tây nhìn La Tá kiếm công danh.
Ngựa qua Thanh Hải dừng chân uống,
Thu đến Hoàng Hà chẳng dụng binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời