別董大其二

千里黃雲白日曛,
北風吹雁雪紛紛。
莫愁前路無知己,
天下誰人不識君。

 

Biệt Đổng Đại kỳ 2

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân?

 

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,
Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.
Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,
Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?


(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nghìn dặm mây vàng, ngày nắng nhạt
Gió mùa giục nhạn, tuyết bay quanh
Chớ buồn phía trước không tri kỷ
Thiên hạ không người quen biết anh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ngàn dặm mây vàng bóng nhạt hanh
Gió đông đẩy nhạn tuyết rơi nhanh
Chớ buồn lo trước không bằng hữu
Thiên hạ ai người chẳng biết anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Mười dặm vàng pha bóng nhật vân,
Nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh
Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ!
Thiên hạ ai người chẳng biết anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mười dặm mây vàng nắng sáng soi
Gió lùa cánh nhạn tuyết rơi rơi
Đường không tri kỷ xin đừng tủi
Thiên hạ biết anh chẳng thiếu người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mây vàng mười dặm nắng soi
Gió lùa cánh nhạn tuyết bời bời rơi
Chớ buồn đường trước chẳng ai
Ở trong thiên hạ muôn người biết anh!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
42.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nghìn dặm mây vàng khuất mặt trời,
Gió đông xua nhạn tuyết tơi bời.
Chớ sầu phía trước không tri kỷ,
Thiên hạ còn ai chẳng biết người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Mười dặm mây vàng nắng tắt nhanh,
Bấc lùa nhạn bạt, tuyết vây quanh.
Chớ buồn lối trước không tri kỷ,
Thiên hạ ai người chẳng biết anh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngàn dặm vàng mây nhạt ánh hồng,
Nhạn chao gió bấc, tuyết rây bông.
Chớ buồn nơi ấy không tri kỷ,
Thiên hạ ai mà chẳng biết ông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mười dặm vàng mây khuất mặt trời
Nhạn bay, gió bắc tuyết rơi rơi
Đừng buồn đất khách không tri kỷ
Thiên hạ có ai chẳng biết người.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Anh Tân

Mây vàng ngàn dặm xế chiều,
Gió bắc thổi nhạn xuôi theo tuyết ngàn.
Đường xa vắng bạn đừng than,
Thế gian ai chẳng biết chàng hào hoa.

13.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối