Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:27

陪竇侍御泛靈雲池

白露時先降,
清川思不窮。
江湖仍塞上,
舟楫在軍中。
舞換臨津樹,
歌饒向迥風。
夕陽連積水,
邊色滿秋空。
乘興宜投轄,
邀歡莫避驄。
誰憐持弱羽,
猶欲伴鵷鴻。

 

Bồi Đậu thị ngự phiếm Linh Vân trì

Bạch lộ thì tiên giáng,
Thanh xuyên tư bất cùng.
Giang hồ nhưng tái thượng,
Chu tiếp tại quân trung.
Vũ hoán lâm tân thụ,
Ca nhiêu hướng quýnh phong.
Tịch dương liên tích thuỷ,
Biên sắc mãn thu không.
Thừa hứng nghi đầu hạt,
Yêu hoan mạc tỵ thông.
Thuỳ liên trì nhược vũ,
Do dục bạn uyên hồng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Móc trắng đầu thu đổ
Sông trong tứ chẳng cùng
Giang hồ chơi ải ngắt
Thuyền khuấy động quân trung
Múa rộn cây ven biển
Ca vang gió muộn rung
Nắng chiều liền nước biển
Màu ải thu mênh mông
Hứng dậy nên giữ khách
Tìm vui chẳng tránh ông
Ai thương chim cánh nhỏ
Còn muốn gần uyên hồng


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc móc mới rơi xuống
Trên ao ý vô cùng
Ao hồ nơi quan ải
Thuyền quấy động quân vùng
Múa rộn cây trên bến
Lời ca gió quẩn quanh
Bóng chiều ao ngả xuống
Thu ải sắc mênh mông
Nổi hứng nên quăng chốt
Cầu vui cần ngựa thông
Ai thương chim cánh yếu
Còn muốn bạn uyên hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời