Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
Từ khoá: nhà nông (77)

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 08:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/05/2008 09:20

田家春望

出門何所見,
春色滿平蕪,
可嘆無知己,
高陽一酒徒。

 

Điền gia xuân vọng

Xuất môn hà sở kiến,
Xuân sắc mãn bình vu,
Khả thán vô tri kỷ,
Cao Dương nhất tửu đồ.


(Năm 734)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ra cửa chỉ nhìn thấy
Màu xuân đầy đồng nương
Đáng tiếc không tri kỷ
Toàn bạn rượu Cao Dương


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Ra cửa, chi chẳng thấy:
Nội cỏ vẻ xuân đầy.
Đáng tiếc không tri kỷ!
Cao Dương một bạn say...


Ngày xuân năm Mậu Tuất.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ra cửa nào thấy chi đâu,
Chỉ đồng nương rộng đượm màu xuân thôi.
Tiếc thay tri kỷ vắng rồi,
Còn đâu bạn rượu một thời Cao Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cửa ra nào chỗ ngắm,
Xuân sắc đầy đồng phô.
Khá tiếc không tri kỷ,
Cao Dương nhất tửu đồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bước ra nhìn chẳng thấy ai,
Chỉ Xuân đã phủ sắc đầy đồng hoang.
Không người tri kỷ thở than,
Cao Dương cạn chén một thân tửu đồ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ra cửa thấy gì đâu
Khắp đồng, xuân thắm màu !
Tiếc thay không bạn hữu
Sâu rượu Cao Dương rầu !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thấy những gì ngoài cửa?
Dáng xuân đầy đồng hoang
Tiếc không người tri kỷ
Nhớ bạn nhậu Cao Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bước ra ngoài cửa thấy gì
Sắc xuân tươi thắm trải đầy ruộng nương
Nào đâu một bạn tri âm
Cao Dương bạn rượu còn không mấy người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

cửa ra nhìn thấy gì đâu,
Màu xuân đầy cả đồng sâu gò đồi,
Tiếc rằng tri kỷ không người,
Cao Dương toàn bạn rượu mời vui say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời nhà thấy việc gì đây
Sắc xuân đã đến phủ đầy ruộng hoang
Than rằng tri kỷ ai chăng
Bợm rượu ở đất Cao Dương một người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời