兩日濛濛雨,
乾坤蔽白幡。
香離花獨落,
風息葉加寒。
世路添污濘,
殘編再濕斑。
暮霞凝滴影,
黯黯此江山。

 

Lưỡng nhật mông mông vũ,
Càn khôn tế bạch phan.
Hương ly hoa độc lạc,
Phong tức diệp gia hàn.
Thế lộ thiêm ô nính,
Tàn biên tái thấp ban.
Mộ hà ngưng trích ảnh,
Ảm ảm thử giang san.


5-2008

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hai ngày liền mưa rơi mờ mịt,
Phướn trắng che khuất đất trời.
Hương rời, hoa rụng một mình,
Gió tắt, lá cây càng lạnh.
Đường đời thêm nhiều bùn nhơ,
Sách cũ lại loang vết ẩm.
Ráng chiều đọng bóng nước nhỏ,
Núi sông hiu hắt tiêu điều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa liền mờ mịt hai ngày,
Đất trời như phướn trắng bày khuất che.
Hương rời, hoa rụng đầy khe,
Lá cây gió thổi bốn bề lạnh thêm.
Bùn nhơ dây phủ đường thềm,
Sách xưa loang nước ẩm bên vết nhiều.
Núi sông hiu hắt tiêu điều,
Ráng chiều đọng bóng nước xiêu xiêu buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời