Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 10:26

Bàn chân im lìm mặt đất
Ngại ngần nước mắt thầm rơi
Mùa xuân đang về có phải
Cớ sao chẳng thấy em cười
Quê giờ xa lơ xa lắc
Ngại ngần
         nước mắt
                      thầm rơi...


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001