Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:37

Gởi theo cụ Vương Hồng Sển, tác giả “Sài Gòn năm xưa”

Về đâu gió mát trăng trong
Non cao nước chảy
                              một dòng
                                           thời gian

Có còn không
Một tiếng đàn
Trưa Vân Đường Phủ
                             mênh mang cõi người

Đã về đâu
giọng nói cười
Chín tư năm lẻ
                   ngậm ngùi
                                 niềm riêng

Chúc Người
                 Về lại cõi Tiên...


9.12.1997

Nguồn: Về đâu mây trắng (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Thanh niên, 2001